Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

INTENȚIE ELABORARE PUZ

Anunt De Informare Si Consultare Public Privindactualizarea Planului Urbanistic General Si Regulamntului Local De Urbanism Al Comunei Valeni, Judetul Neamt

ANUNT DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC PRIVINDACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI REGULAMNTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI VALENI, JUDETUL NEAMT

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privirela elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Argumentare:

Planul Urbanistic General are caracter director şi de reglementare operaţională.

Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:

a) evoluţia în perspectivă a localităţii;

b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;

c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean, (conform. Legii nr. 350/2001)

Inițiator:Primaria Comunei Valeni, judetul Neamt.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de actualizare a Planului Urbanistic General în perioada 09.09 .2019 –04.10. 2019

Etapa informării și consultării publicului are caracter informativ și se finalizează cu ședința de dezbatere publică, în scopul consultării publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zonă, care va avea loc îndata de 07 .10.2019, ora12, la sediul Primariei comunei Valeni .

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Haisan Gheorghe -funcția responsabil U.A.T Adresa: str.Cozma Sarpe. nr.3, sat Valeni , județul Neamt, cod poștal 617097, telefon/fax: 0233781421, e-mail : office@valenineamt.ro

Observatiile sunt necesarein vedereastabilirii cerintelor de elaborare a Planului Urbanistic General.

Raspunsul la observațiile transmise va fipus la dispoziția publicului prin anunț afisat la sediul Primariei comunei Valeni, și prin anunț publicat pe pagina de internet: www.valenineamt.ro

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului sunt:

Implicarea publicului in etapa pregatitoare;

Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare:

Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor;

Implicarea publicului in etapa aprobarii P.U.G. conform legii 52/2003 si conform Legii 544/20011;

Implicarea publicului in monitorizarea implementarii conform Legii 544/20011.

Sari la conținut